Déficit de Leptina, Déficit de Lipasa acida Lisosomal, Hipofosfatemia,

Galactosialidosis, Miopatía de Nonaka, Deficiencia de transportador de glucosa tipo 1.